CAT TOUR Liberec cestovní agentura Alexandria

DESATERO CESTOVATELE

 

Toto desatero pochází od britské cestovní společnosti, ale jak záhy poznáte, skvěle vyhovuje i českému turistovi.

 

  • Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco nového.
  • Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je počátkem příjemné dovolené.
  • Nepřipustíš, aby ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle.
  • Dbej toho, abys vzal jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné a dvakrát tolik peněz.
  • Vždycky musíš vědět, kde máš svůj pas, protože člověk bez pasu je člověk bez vlasti.
  • Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom zůstávali na jednom místě, byli  bychom stvořeni s kořeny.
  • Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení – jen málo věcí je fatálních.
  • Jsi-li v Římě, buď připraven chovat se víceméně jako Říman.
  • Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který ti způsobil nesnáze.
  • Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli respekt, bude odměněn.
Vytvářím objednávku...