CAT TOUR Liberec cestovní agentura Alexandria

cattour

BEZPEČNOST NA LETIŠTÍCH

1. Seznam zakázaných předmětů dle národního bezpečnostního programu:

 

 • Střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim podobnými
 • Nože a řezné nástroje, špičaté předměty
 • Obušky                                                                                                                                                  
 • Výbušniny a hořlaviny
 • Chemické nebo toxické látky
 • Příklady nebezpečných předmětů, jejichž přeprava je předmětem nejčastějších dotazů a je zakázána jak v kabinovém, tak i zapsaném zavazadle:

- tzv. „turbo“ zapalovače (Torch lighters), vytvářející úzký usměrněný paprsek plamene, jehož teplota je výrazně vyšší než u běžných zapalovačů (teplota plamene těchto zapalovačů převyšuje 1 370 stupňů Celsia, resp. 2500 stupňů Fahrenheita, paprsek plamene nemění svůj tvar v závislosti na poloze zapalovače);

- nádoby obsahující propan-butan, např. campingové kartuše apod.;

- jakékoliv spreje, pokud se nejedná o lékařské nebo toaletní potřeby;

- paralyzující předměty, obsahující paralyzující nebo dráždivé látky, např. obranné spreje apod.;

- náhradní náplně do zapalovačů, např. Zippo apod.;

- zábavná pyrotechnika, např. i prskavky apod

 

 

2. Tekutiny a gely

 • voda, nápoje, sirupy a polévky
 • krémy, oleje, roztoky
 • spreje, parfémy, mascara
 • gely vlasové a sprchové
 • tlakové nádoby, holicí pěny a deodoranty
 • pasty, zubní pasty
 • směsi kapalných a pevných látek
 • další předměty podobné konzistence
 • Tekutiny, aerosoly a gely lze přepravovat za následujících podmínek:
 • Veškeré tekutiny, aerosoly a gely jsou předloženy k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo (pokud neumístíte předměty obsahující tekutiny a gely uvedeným způsobem, nebude jejich přeprava povolena).
 • K přepravě jsou připuštěny pouze tekutiny, aerosoly a gely, které:

 - jsou v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100 ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr

- jsou určeny k použití během cesty a jsou nutné buď pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy. Cestující musí na požádání předložit důkaz o původu tekutiny, aerosolu nebo gelu, k němuž byla udělena výjimka, nebo na místě ověřit jejich nezávadnost.

 - jsou zakoupeny v neveřejném prostoru letiště Praha - Ruzyně, přičemž jsou v souladu s předpisy prodejcem řádně zabaleny do bezpečnostního balení.

 - jsou získány na jiném letišti Evropského společenství, pod podmínkou, že se nachází v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené a které obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení v neveřejné části tohoto letiště během uplynulých 24 hodin.

 - jsou získány na palubě letadla leteckého dopravce Evropského společenství, pod podmínkou, že se nachází v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené a které obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení na palubě tohoto letadla během uplynulých 24 hodin.

 - jsou získány na vybraných letištích třetích zemí schválených Evropským společenstvím, pod podmínkou, že se nachází v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušeno. Více informací zde.

 

 

Vytvářím objednávku...