CAT TOUR Liberec cestovní agentura Alexandria

RUMUNSKO - TAJEMNÁ TRANSYLVÁNIE

kufr pdf

Termín:20.08. (Ne) - 27.08. (Ne) 2023

změnit termín

Délka pobytu:8 dní, 7 nocí

ID hotelu:1029929

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Snídaně

Cena vč. tax: 12 047 Kč

Poloha
Poznávací zájezd do Rumunska - Transylvánie, za tajemnými hrady hraběte Drákuly, do půvabných měst protkaných nezaměnitelnou historickou atmosférou, do hornaté a kulturně bohaté oblasti nacházející se ve střední části Rumunska. Transylvánie známá též Sedmihradsko, není jen Drákula, ale především strhující příroda – krásné louky, hory, jeskyně a majestátní Karpaty, které tuto část Rumunska lemují ze tří stran. Pojeďte s námi poznat místa, kde se dodnes žije tradičním způsobem. Na závěr zájezdu si dopřejeme odpočinek na mořském pobřeží, v známém letovisku Constata – Mamaia.

Sibiu – Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga – Bukurešť – Constanta - Mamaia

Zájezd provází Petr Horák.
Program
1. den zájezdu 
Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Slovensko a Maďarsko.

2. den zájezdu 
Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie. Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU. Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.

3. den zájezdu
Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN, kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. „Transylvánskými Alpami“. Prohlídka a procházka „černým Salcburkem“ Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče, židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.

4. den zájezdu
V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER, který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI, které je součástí horského pásma Karpat, Pokračujeme jeepy pod skalní útvar BÁBELSKÁ SFINGA a výšlap k ní (malé převýšení, ale turistické boty podmínkou) s panoramatickými výhledy do okolí, v případě nepřízni počasí je možná alternativa jeepy na náhorní plošiny a do malebných údolí pohoří Bucegi s možností návštěvy jeskyně Ialomita, která má krápníkovou výzdobu a kapli pravoslavných poustevníků. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis. Odjezd na ubytování.

5. den zájezdu
Prohlídka hl. města Rumunska BUKUREŠT, navštívíme majestátní budovu Parlamentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác. Odpoledne přejedeme k nedalekému pobřeží Černého moře do letoviska Constanta - Mamaia na ubytování.

6. den zájezdu
Odpočinek u moře, koupání na plážích letoviska Mamaia s délkou cca 8 km. S průvodcem možná prohlídka letoviska CONSTANTA - symbol města Kasino (exteriér), katedrála sv. Petra a Pavla, Janovský maják aj.

7. den zájezdu
Pobyt u moře, letovisko Mamaia, odpočinek. V podvečerních hod. odjezd do ČR.

8. den zájezdu
V poledních hodinách příjezd do ČR.
Cena zahrnuje
  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 5x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 5x snídani formou bufetu,
  • průvodce CK
Cena nezahrnuje
  • vstupné, lanovky, jeepy a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 3500 Kč, 
  • 5x večeře 1800 Kč, 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč
Nástupní místa
20.08. - 27.08 Odjezd C + Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Podobné zájezdy

RUMUNSKO - TAJEMNÁ TRANSYLVÁNIE

destinace: Rumunsko, Poznávací zájezdy - Rumunsko, Rumunsko

termín:20.08. (Ne) - 27.08. (Ne) 2023 (8 dní, 7 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Snídaně

RUMUNSKO - TAJEMNÁ TRANSYLVÁNIE
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...